Belastingen

In de praktijk

Ondernemers hebben dagelijks te maken met belastingen van de producten of diensten die zij leveren.

Dan is het geen overbodige luxe als zij weten waar zij aan toen zijn en bovendien zich ervan bewust zijn hoe zij kunnen ageren tegen onnodige lastenverzwaring.

Onze visie

ONL pleit voor een eenvoudiger belastingstelsel, wat betrouwbaar en stimulerend van aard is.

Daarbij dienen gevolgen voor het MKB te allen tijde duidelijk te zijn.

Hoe ONL zich inzet

Door het fiscale vestigingsklimaat te waarborgen en erop in te zetten dat regelgeving op het gebied van belastingen eenvoudig en uitvoerbaar is, ook voor het MKB.

Hoopt ONL ook op het gebied van belastingen de ondernemer zoveel mogelijk tegemoet te komen.

Position Papers - Belastingen

Nieuws items - Belastingen