Energietransitie en duurzaamheid

In de praktijk

In het Akkoord van Parijs is besloten dat er in 2030 bijna de helft minder broeikasgassen zal worden uitgestoten dan in 1990. Ook het midden- en kleinbedrijf zal hier de consequenties van moeten dragen.

Onze visie

Doordat steden afzonderlijk beleid voeren, is het voor ondernemers niet aantrekkelijk te investeren in maatregelen voor de energietransitie. ONL ziet daarom het belang in van haalbare, integrale oplossingen en verplichtingen.

Hoe ONL zich inzet

ONL pleit voor een integraal beleid, waar rekening gehouden wordt met de Nederlandse ondernemer. Het is daarnaast belangrijk dat ondernemers betrokken worden bij de vorming van het beleid wat ook hen zal treffen om zo draagvlak te creëren en zekerheid te bieden.

Position Papers - Energietransitie en duurzaamheid

Nieuws items - Energietransitie en duurzaamheid