Innovatie, digitalisering en technologisering

In de praktijk

Woorden als digitalisering, big data en blockchain kunnen de (kleine) ondernemer duizelen.

Vaak is niet duidelijk wat deze nieuwe technologieën kunnen betekenen voor ondernemers en is voorlichting meer gericht op grotere bedrijven en multinationals.

Onze visie

ONL vindt het heel belangrijk dat het MKB kan aanhaken bij ontwikkelingen die reeds gaande zijn, zo maken we zo efficiënt mogelijk gebruik van kennis die al bestaat.

Daarnaast dienen die ontwikkelingen tastbaar gemaakt te worden voor de ondernemer.

Hoe ONL zich inzet

Hiertoe zet ONL in op randvoorwaarden om digitalisering en innovatie mogelijk te maken.

ONL faciliteert waar nodig en legt graag de link die nodig is voor het MKB om bij te blijven op het gebied van innovatie en digitalisering.

Position Papers - Innovatie, digitalisering en technologisering

Nieuws items - Innovatie, digitalisering en technologisering