In de praktijk

Binnen de EU is geen sprake van invoerrechten en de grenzen zijn opengesteld, dat betekent dat er veel kansen voor ondernemers liggen. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor financiering op Europees niveau.

Onze visie

De EU is positief voor ondernemers, de interne markt is volgens ONL zelfs van levensbelang. Er liggen mogelijkheden voor financiering en internationale handel in goederen en diensten. De Nederlandse regelgeving dient echter niet ondermijnd te worden door aanvullend Europese regelgeving, wanneer hier geen aanleiding toe is.

Hoe ONL zich inzet

Daarom adviseert ONL de Nederlandse ondernemer graag over de mogelijkheden die er voor hen liggen op Europees vlak. We willen zoveel mogelijk bereiken zonder extra regeldruk te creëren voor ondernemend Nederland.

Position Papers - Interne markt en EU

MKB first bij beleid buitenlandse handel en handelsbevordering

Reaction to the the public consulation on the review of the SME definition – Position paper

Actieplan schade te beperken en kansen te verzilveren

Nieuws items - Interne markt en EU

Reactie op de brandbrief over ‘oneerlijke’ concurrentie

Krachtig afwijzen

Adaptief Bestuur – Column Hans Biesheuvel – Telegraaf