In de praktijk

Voor het mkb is het tegengaan van oneerlijke concurrentie van levensbelang.

Een voorbeeld betreft de detailhandel, met name internationale bedrijven die online werken kunnen een grote bedreiging vormen van de kleine ondernemer.

Onze visie

Er moet sprake zijn van een gelijk speelveld, overeenkomstig met het mededingingsbeleid. Zo heeft het MKB een gelijkwaardige kans om zijn producten op de markt te brengen.

ONL pleit daarbij wel voor vrije handel.

Hoe ONL zich inzet

Om dat te bereiken, zet ONL in op een overkoepelende, Europese strategie ter bevordering van vrije handel en de bestrijding van oneerlijke concurrentie.

Zo wordt tegengegaan dat de ‘middenklasse’ uitsterft.

Position Papers - Oneerlijke concurrentie en mededinging

MKB first bij beleid buitenlandse handel en handelsbevordering

Invest-NL: blijf bij doelstellingen, voorkom onduidelijkheid en concurrentievervalsing – Position paper

Werkbare kwalificatie arbeidsrelatie nú nodig – Bied een heldere, betrouwbare en werkbare oplossing voor opdrachtnemers en opdrachtgevers – Position paper

Nieuws items - Oneerlijke concurrentie en mededinging

Rondetafelgesprek beleid buitenlandse handel

Reactie op de brandbrief over ‘oneerlijke’ concurrentie

Arbeidsmarkt vraagt maatwerk – Hans Biesheuvel – Trouw