In de praktijk

Het schoolsysteem in Nederland is nog niet afgestemd op de veranderde arbeidsmarkt. Arbeidsrelaties zijn vrijblijvender geworden en daarom is de toestroom van (nieuw) talent des te belangrijker.

Onze visie

Om de veranderde arbeidsmarkt te kunnen bijhouden, is het van belang om op permanente ontwikkeling in te zetten. Ook wat betreft de aansluiting met het (beroeps-)onderwijs ziet ONL nog veel mogelijkheden.

Hoe ONL zich inzet

ONL pleit voor een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Zo kunnen ondernemers makkelijker talent werven en kunnen werknemers makkelijker aan de slag. Als er vervolgens sprake is van een arbeidsrelatie, steunt ONL initiatieven als ‘Leven Lang Leren’, om zo te bevorderen dat werknemers met de tijd mee gaan en geen achterstand oplopen.

Position Papers - Permanente ontwikkeling, scholing en toegang tot talent

Wet Arbeidsmarkt in balans brengt onbalans en onduidelijkheid – Position paper

Invest-NL: blijf bij doelstellingen, voorkom onduidelijkheid en concurrentievervalsing – Position paper

Position paper: Werk in de platformeconomie: aanpassing wettelijk kader nodig voor flexibiliteit en zekerheid.

Nieuws items - Permanente ontwikkeling, scholing en toegang tot talent

Voor de Ommekeer: de nood die corona veroorzaakt voor het mkb

ONL Corona podcast: Inspiratie van

DGA’s krijgen ook salaris, maar vallen buiten de NOW-regeling