In de praktijk

Arbeidsrelaties veranderen en het sociale zekerheidsstelsel is niet meegegaan in deze verandering. Waar ondernemers personeel nodig hebben, zullen ze niet altijd nieuwe mensen aannemen vanwege de (mogelijke) bijkomende kosten op de lange termijn. Als zij plotseling deze kosten niet meer kunnen dragen zal de onderneming verlies lijden of zelfs failliet gaan.

Onze visie

Flexibele arbeidsrelaties bieden ondernemend Nederland meer mogelijkheden om personeel aan te nemen – en ook te ontslaan – wanneer dat noodzakelijk is. ONL is van mening dat werkgeverschap aantrekkelijker gemaakt moet worden.

Hoe ONL zich inzet

Dat kunnen we bewerkstelligen door in te zetten op ‘nieuwe zekerheden’ zoals scholing en ontwikkeling, en bijbehorende maatwerkafspraken. Zo zitten werkgevers niet in een keurslijf en kunnen zij personeel aantrekken of afstoten als de arbeidsmarkt daarom vraagt.

Position Papers - Toekomst van werk en het sociale stelsel

Wet Arbeidsmarkt in balans brengt onbalans en onduidelijkheid – Position paper

Invest-NL: blijf bij doelstellingen, voorkom onduidelijkheid en concurrentievervalsing – Position paper

Reactie consultatie vernieuwd beleid Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nieuws items - Toekomst van werk en het sociale stelsel

Mkb’ers: maatwerk bij arbeidsrelatie – De Telegraaf

Expertvisie XXII – Theo Gommer – En pensioen is een langzaam vak….

Hans Biesheuvel in BNR Zakendoen – Ondernemerspanel