In de praktijk

Ondernemers hebben vaak te maken met complexe wet- en regelgeving, terwijl op de werkvloer juist de ‘waan van de dag’ regeert. Niet goed passende of abstracte regelgeving zorgt voor onnodige regeldruk en belemmert het operationeel vlak van een organisatie, waar nou net het geld verdiend wordt.

Onze visie

ONL is dan ook van mening dat wet- en regelgeving afgestemd dient te zijn op het MKB, dé banenmotor van de Nederlandse economie. Het betreft dan zowel bestaande als nieuwe wet- en regelgeving.

Hoe ONL zich inzet

ONL pleit voor het verminderen van regeldruk. Wat betreft werkbare regelgeving hebben wij reeds bereikt dat er een zogenaamde ‘mkb-toets’ wordt afgenomen bij nieuwe regelgeving die het MKB zou kunnen treffen. Daarnaast zetten wij in op het Regeldruk-reductie-programma waar in vijf stappen merkbaar minder regeldruk kan worden bewerkstelligd.

Position Papers - Werkbare regelgeving en regeldruk

Invoering extra geboorteverlof moet ook werkbaar zijn voor kleine werkgevers – Position paper

Position paper: Werk in de platformeconomie: aanpassing wettelijk kader nodig voor flexibiliteit en zekerheid.

Oplossing kwalificatie arbeidsrelatie en Wet DBA

Nieuws items - Werkbare regelgeving en regeldruk

Better regulation: Mirjam Bink in discussie met Frans Timmermans

Ondernemersmanifest Tweede Kamerverkiezingen 2017

Begrotingsbehandeling EZ voor Ondernemers