In de praktijk

De term ‘schijnzelfstandigheid’ lijkt aan de orde van de dag nu steeds meer mensen ervoor kiezen om als zelfstandige aan de slag te gaan. De huidige wet- en regelgeving is echter nog niet volledig aangepast aan deze ‘nieuwe’ vorm van ondernemen.

Onze visie

Voorkomen moet worden dat de zzp’er de dupe wordt van het gebrek aan correcte en volledige (toepasbare) regelgeving en terecht komt in een schijnconstructie. De zelfstandige moet kunnen voorzien in de kostenposten die later de kop op zouden kunnen steken, zo kan de eigen ‘sociale zekerheid’ vastgesteld worden.

Hoe ONL zich inzet

Hiertoe zetten wij in op goede wet- en regelgeving. Met de Wet-DBA of in de volksmond de ‘zzp-wet’ genoemd is uitgesteld tot 2020. ONL zet in op een alternatief en eist duidelijkheid voor zelfstandige ondernemers.

Position Papers - Zelfstandig ondernemerschap

Brief aan de minister Sociale Zaken en Werkgelegenheid: oplossing Wet DBA

Werkbare kwalificatie arbeidsrelatie nú nodig – Bied een heldere, betrouwbare en werkbare oplossing voor opdrachtnemers en opdrachtgevers – Position paper

Position paper: Werk in de platformeconomie: aanpassing wettelijk kader nodig voor flexibiliteit en zekerheid.

Nieuws items - Zelfstandig ondernemerschap

The Future Group sluit zich aan bij ONL voor Ondernemers

Brancheverenigingen unaniem over uitstel wet DBA: ‘dit is een slechte zaak’ – ZiPconomy

Schijnzekerheid – Column Hans Biesheuvel – Telegraaf