In de praktijk

In het Akkoord van Parijs is besloten dat er in 2030 bijna de helft minder broeikasgassen zal worden uitgestoten dan in 1990. Ook het midden- en kleinbedrijf zal hier de consequenties van moeten dragen.

Onze visie

Doordat steden afzonderlijk beleid voeren, is het voor ondernemers niet aantrekkelijk te investeren in maatregelen voor de energietransitie. ONL ziet daarom het belang in van haalbare, integrale oplossingen en verplichtingen.

Hoe ONL zich inzet

ONL pleit voor een integraal beleid, waar rekening gehouden wordt met de Nederlandse ondernemer. Het is daarnaast belangrijk dat ondernemers betrokken worden bij de vorming van het beleid wat ook hen zal treffen om zo draagvlak te creëren en zekerheid te bieden.

Position Papers - Energietransitie en duurzaamheid

Benut de innovatiekracht van het mkb bij de energietransitie – Position paper

Benut de innovatiekracht van het mkb bij de energietransitie – Position Paper Klik hier om

Overzicht partijstandpunten op ondernemersonderwerpen

Overzicht partijstandpunten op ondernemersonderwerpen Op 15 maart 2017 mag Nederland stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Voorstel Wet Open Overheid bemoeilijkt samenwerking bedrijfsleven en overheid

Voorstel Wet Open Overheid bemoeilijkt samenwerking bedrijfsleven en overheid. De Eerste Kamer buigt zich binnenkort

Nieuws items - Energietransitie en duurzaamheid

Expertvisie XX – mr. Theo Gommer – Employability & Pensioen: Werkgevers, jullie doen het niet goed!

Employability & Pensioen:  Werkgevers, jullie doen het niet goed! -mr. Theo Gommer Beste werkgevers, met

Transitiebox – Column Hans Biesheuvel – Telegraaf

Column Hans Biesheuvel, Telegraaf 15 juni 2017. Transitiebox Het belastingstelsel moet prikkels bevatten om maatschappelijke

Inbreng formatie 2017

Inbreng formatie 2017 – Ondernemersonderwerpen op de formatietafel Op basis van de input van ondernemers uit