In de praktijk

Het schoolsysteem in Nederland is nog niet afgestemd op de veranderde arbeidsmarkt. Arbeidsrelaties zijn vrijblijvender geworden en daarom is de toestroom van (nieuw) talent des te belangrijker.

Onze visie

Om de veranderde arbeidsmarkt te kunnen bijhouden, is het van belang om op permanente ontwikkeling in te zetten. Ook wat betreft de aansluiting met het (beroeps-)onderwijs ziet ONL nog veel mogelijkheden.

Hoe ONL zich inzet

ONL pleit voor een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Zo kunnen ondernemers makkelijker talent werven en kunnen werknemers makkelijker aan de slag. Als er vervolgens sprake is van een arbeidsrelatie, steunt ONL initiatieven als ‘Leven Lang Leren’, om zo te bevorderen dat werknemers met de tijd mee gaan en geen achterstand oplopen.

Position Papers - Permanente ontwikkeling, scholing en toegang tot talent

Wet Arbeidsmarkt in balans brengt onbalans en onduidelijkheid – Position paper

Wet arbeidsmarkt in balans brengt onbalans en onduidelijkheid – Position paper ONL voor Ondernemers Mei 2018

Invest-NL: blijf bij doelstellingen, voorkom onduidelijkheid en concurrentievervalsing – Position paper

Invest-NL: blijf bij doelstellingen, voorkom onduidelijkheid en concurrentievervalsing Klik hier om het volledige position paper

Position paper: Werk in de platformeconomie: aanpassing wettelijk kader nodig voor flexibiliteit en zekerheid.

Werk in de platformeconomie: aanpassing wettelijk kader nodig voor flexibiliteit en zekerheid. Position paper ONL

Nieuws items - Permanente ontwikkeling, scholing en toegang tot talent

Open brief aan de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants

Op 21 januari verzond ONL voor Ondernemers een open brief aan de NBA. ONL hoorde

ONL voor Ondernemers – Position paper winkeltijden – Keuzevrijheid essentieel voor ondernemerschap

ONL voor Ondernemers wil dat de beslissingsbevoegdheid over winkeltijden bij de winkelier ligt. De Wet

ONL roept accountants op naar late betalingen te kijken

Persbericht ONL voor Ondernemers, 21 januari 2019 ONL voor Ondernemers dringt er krachtig op aan