NieuwsVerkiezingen 2021

TVL eindelijk naar 100%

De volledige Tweede Kamer heeft voor een verhoging van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) naar 100% gestemd. ‘Dit is ongelooflijk goed nieuws voor het MKB. Hier hebben wij ons maanden voor ingezet en vele gesprekken over gevoerd met lijsttrekkers, Kamerleden, ministers en ambtenaren,’ vertelt ONL-voorman Hans Biesheuvel.

Tijdens de persconferentie van maandagavond werd duidelijk dat het kabinet de coronasteun voor ondernemers in het tweede kwartaal mogelijk wil ‘opplussen’. Volgens Biesheuvel is deze verhoging goed nieuws, maar hij heeft nog wel een kanttekening: ‘Voor veel ondernemers komt het mogelijk te laat. In het tweede kwartaal zijn de meeste bedrijven weer open met als gevolg dat ze teveel omzet draaien om aanspraak te kunnen maken op deze regeling. De verhoogde TVL is dan alleen bedoeld voor ondernemers die door de coronamaatregelen dicht moeten blijven.’

Uit onderzoek van ONL-voor Ondernemers blijkt dat 48 procent van de ondernemers op dit moment een inkomen heeft op bijstandsniveau of lager. Nu de TVL-vergoeding wordt verhoogd moet er volgens het ondernemersplatform ook gekeken worden naar de uitbetaling van deze regeling. ‘Het duurt te lang, liquiditeit is een toverwoord en die droogt behoorlijk snel op,’ besluit Biesheuvel.