Persberichten

Verkorting Loondoorbetalingsplicht bij Ziekte: Campagne heeft effect maar wel pas eerste stap.

Den Haag
2 oktober 2015

Persbericht: Verkorting Loondoorbetalingsplicht bij Ziekte: Campagne heeft effect maar wel pas eerste stap.
ONL voor Ondernemers juicht de verkorting van de loondoorbetalingsplicht toe. Het inkorten van de periode van twee naar één jaar is een duidelijke stap in de goede richting. Onze noodkreet namens ondernemers wordt na twee jaar campagne ter harte genomen. Een volgende stap is dat het voor alle werkgevers gaat gelden, niet alleen voor werknemers met maximaal 10 medewerkers. Daarnaast moet er ook een onderscheid komen tussen risque-professionel en risque-social. Daarnaast geeft ONL voor Ondernemers een duidelijke waarschuwing af. Waar wordt het voorstel van betaald? Wanneer de collectieve financiering van het tweede jaar ziekte wordt gefinancierd uit hogere premies voor werkgevers heeft dit een ongewenst effect op de WIG. Het werkgeversdeel van de lasten op arbeid is nu al extreem hoog.

Een eventuele ‘uitruil’ door een aanslag op zzp’ers zou funest zijn. Het kan niet zo zijn dat de extreme weerstand bij ondernemers tegen de loondoorbetalingsplicht bij ziekte wordt uitgeruild om de jacht op zzp’ers te rechtvaardigen. Wij willen de afzonderlijk dossiers niet vermengen. Een eventuele inperking van de zelfstandigenaftrek om hiermee het tweede jaar loondoorbetaling te financieren moeten hier niet mee worden uitgeruild.

Hans Biesheuvel:
“Drie weken na presentatie van onze Schaduwbegroting, waarbij we Loondoorbetaling bij Ziekte als één van de grote groeibrekers hebben benoemd, is er een doorbraak. In eerste instantie wordt dit bericht dan ook zeer goed ontvangen door onze ondernemers. Loondoorbetaling bij Ziekte is dé rem op de groei van werkgelegenheid. Als verkorting van de duur mogelijk is door tegelijk de lasten in de perken te houden dan juich ik het toe. Anders is het vestzak-broekzak. Daarbij, ik wil absoluut geen uitruilmaatregelen. We hebben met deze coalitie al vaker gezien dat dat leidt tot het slechtste van twee werelden. Wanneer het kabinet niet tot integraal beleid kan komen maar kiest om stokpaardjes uit te ruilen haak ik af.”

Loondoorbetaling en onderscheid risque-social en risque-professionel:
Op de middellange termijn zullen we naar een systeem moeten waar de oorzaak van verzuim wordt meegenomen in de betalingsverplichting. Werkgevers dragen nu ten onrechte de lasten van verzuim dat niet tot het werk op hun bedrijf terug te leiden is. Desnoods met de bewijsplicht aan de kant van de werkgever. Dat zou ten opzichte van de huidige situatie al een zeer grote stap voorwaarts zijn.

Zzp’ers en de economie:
De opkomst van zzp’ers is een onomkeerbare ontwikkeling en geeft de economie de broodnodige flexibiliteit. De groep ondernemers vormt hiermee een belangrijke pijler van de economie. Zij werken voor eigen rekening en risico, in alle vrijheid, en dat moet zo blijven. De zelfstandigenaftrek is voor hen dé compensatie voor de kosten die zij maken voor perioden zonder opdrachten en verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Einde bericht.
Voor persvragen kunt u zich richten tot Geert Gladdines, Senior Beleidsmedewerker, via het nummer 06 10 15 00 46.

Eerdere persberichten van ONL voor Ondernemers op dit onderwerp treft u via deze link.