CoronaNieuwsPersberichten

Verlenging steunpakket belangrijk signaal van vertrouwen en perspectief

ONL reageert positief op de aangekondigde verlenging van het noodpakket banen en economie. De tweede ronde van dit pakket gaat 1 juni van start. Een aantal belangrijke punten uit het ONL Ondernemersmanifest Overleven en Vernieuwen komt in het hernieuwde noodpakket terug. Met dit pakket wordt er nogmaals 13 miljard uitgetrokken door het kabinet, hierin zijn de kosten van belastinguitstel nog niet meegenomen.

Hans Biesheuvel: ‘ONL heeft bij het kabinet aangedrongen op verlenging van het steunpakket en we zijn opgelucht dat dit er nu komt. Deze hulp is noodzakelijk om in de basis gezonde bedrijven de coronacrisis te helpen overleven. Het is goed dat het kabinet ondernemers meer perspectief biedt. Dit geeft hun een belangrijk signaal van vertrouwen in de toekomst.’

Positief over NOW
ONL is blij met verlenging van de NOW-regeling én met het verdwijnen van de ontslagboete uit deze loonkostenregeling. Hans Biesheuvel: ‘De ontslagboete werkte contraproductief. Door de boete lieten veel ondernemers de regeling links liggen, omdat zij inschatten dat het bedrijfseconomisch onvermijdelijk was dat zij personeel moesten ontslaan. Nu blijkt dat de coronacrisis langer gaat duren, moeten bedrijven kunnen reorganiseren zodat banen elders in het bedrijf behouden blijven.’

Bedrijven moeten snijden
ONL ziet het liefst dat ontslagen vermeden worden, maar het eerlijke en realistische beeld is anders. Bijna de helft (44%) van de ondernemers moet zijn bedrijf reorganiseren om het hoofd boven water te houden, bleek gisteren uit een peiling van het ONL ondernemerspanel. Bedrijven moeten nu in hun kosten kunnen snijden zodat zij overleven en een deel van de werkgelegenheid behouden blijft.

Om- en bijscholing van essentieel belang
Om ontslagen personeel aan een nieuwe baan te helpen, komt er geld vrij voor om- en bijscholing. Er wordt 50 miljoen vrijgemaakt voor het programma Nederland Leert Door. Hiermee geeft het kabinet ook gehoor aan de oproep van ONL om de regeling recessiebestendig te maken en te investeren in scholing. Hans Biesheuvel: ‘Heel goed dat het kabinet hierop inzet. Omscholing naar sectoren waar de komende tijd grote vraag heerst, is van essentieel belang voor deze sectoren én voor de baankansen van mensen die hun werk hebben verloren.’

Partnertoets Tozo
De Tozo-regeling voor zelfstandig ondernemers is met drie maanden verlengd, maar vanaf 1 juni is een partnertoets onderdeel van de aanvraag voor inkomensondersteuning. ONL verbaast zich over deze keuze van het kabinet. ‘Er is geen indicatie dat er zonder partnertoets overmatig misbruik wordt gemaakt van de Tozo’, aldus Hans Biesheuvel. ‘Veel zelfstandigen verkeren in onzekerheid over hun bestaansrecht als ondernemer. Ik hoop dat gemeenten toch snel blijven handelen en dat huishoudinkomens boven het sociaal minimum niet alsnog massaal in financiële problemen komen door te hoge vaste lasten.’

Aandacht voor de Tozo-lening nodig
Naast inkomensondersteuning biedt de Tozo zelfstandigen een mogelijkheid voor bedrijfskrediet. Dit kan veel zelfstandig ondernemers met een kleine financieringsbehoefte helpen. Maar sommige gemeenten bieden dit Tozo-bedrijfskrediet nog niet aan of communiceren er niet duidelijk over. ONL roept gemeenten op om meer aandacht te besteden aan deze lening voor bedrijfskapitaal.

Naast de ondernemer
ONL is blij met de extra compensatie voor andere vaste lasten dan loonkosten. Deze compensatie kan oplopen tot 20.000 euro en is afhankelijk van het inkomstenverlies en de omvang van het bedrijf. Ondernemers zoals sportschoolhouders kunnen waarschijnlijk hun deuren niet openen tot 1 september en naast personeelskosten lopen veel vaste lasten gewoon door. Dit brengt het bestaansrecht van deze bedrijven in gevaar.

Zaak om door te pakken
Hans Biesheuvel: ‘De oproep van ONL aan het kabinet om stevig naast ondernemers te staan, is gehoord. We moeten alles op alles zetten om de verdienkracht en banenmotor van Nederland op de been te houden, en het helpt enorm als ondernemers vertrouwen hebben dat zij gehoord worden door politiek Den Haag. Mijn grootste zorg is of de regelingen snel worden uitgevoerd nu er meer maatwerk komt. De overheid heeft laten zien dat zij ruimte en snelheid kan bieden aan haar wet- en regelgeving. Nu is het zaak om door te pakken.’

Een stap vooruit op de routekaart
Met dit verlengde steunpakket kan groot deel van ondernemend Nederland weer een stap vooruit zetten. Het team van ONL blijft de ontwikkelingen volgen, met name voor de sectoren die nu nog niet open mogen, en blijft in gesprek met ondernemers én met het kabinet. Alleen samen kunnen we de routekaart tekenen die Nederland slimmer en ondernemender uit de crisis leidt.