Nieuws

Persbericht: Ondernemers verheugd met unanieme instemming van Eerste Kamer met wetsvoorstel om extreme betaaltermijnen tegen te gaan.

Persbericht ONL voor Ondernemers,
Den Haag, 7 maart 2017

Ondernemers verheugd met unanieme instemming van Eerste Kamer met wetsvoorstel om extreme betaaltermijnen tegen te gaan.
Belangrijke stap richting gezonde betaalcultuur gezet.

Vandaag stemde de Eerste Kamer unaniem in met het wetsvoorstel om extreem lange betaaltermijnen tegen te gaan. Vanaf 1 juli 2017 is het niet meer mogelijk dat grootbedrijven betaaltermijnen van meer dan 60 dagen opleggen aan leveranciers. Het is in Nederland, net als in de gehele EU, normaal om binnen 30 dagen of eerder een rekening te betalen. In de oude wet zat een uitzonderingsbepaling waardoor betaaltermijnen eindeloos konden worden opgerekt. Vanwege deze sluiproute krijgen leveranciers te maken met betaaltermijnen van wel 90 dagen, met uitschieters van 120 dagen of meer. De nieuwe wet sluit de sluiproute af en verbetert de juridische positie van leveranciers. De wet vloeit voort uit een initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerleden Agnes Mulder (CDA) en Mei Li Vos (PvdA) en is met ondersteuning van ONL voor Ondernemers tot stand gekomen.

Ondernemers vragen al jaren om maatregelen om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan en de betaalcultuur in de handelsketen te verbeteren. De schade die leveranciers ondervinden is groot. Conservatieve schattingen ramen de jaarlijkse kosten van achterstallige betalingen op 2,5 miljard euro. Hogere schattingen ramen de kosten op 7 miljard euro. Uit angst om de handelsrelatie niet te verstoren en opdrachten te verliezen gaan leveranciers akkoord met extreme termijnen.

Onder de nieuwe wet blijft de norm om binnen 30 dagen te betalen leidend. Voor overheidsinstellingen is het sowieso al verplicht om een factuur binnen 30 dagen te voldoen. Bedrijven mogen onderling afwijken van de norm tot een termijn van maximaal 60 dagen. De nieuwe wet richt zich op de relatie tussen grootbedrijven in de positie van afnemer en MKB bedrijven in de positie van leverancier. Een contractbepaling waarin wordt overeengekomen dat de betaaltermijn langer is dan 60 dagen is nietig. Hierdoor valt de betaaltermijn automatisch terug tot 30 dagen, net als in een situatie waarin geen bepaling is opgenomen over de betaaltermijn.

De nieuwe wet zorgt er voor dat het klip en klaar is dat extreme betaaltermijnen juridisch niet zijn toegestaan. Bedrijven die langere termijnen dan 60 dagen opleggen overtreden de wet.  Ook de juridische positie van leveranciers wordt verbeterd. Van rechtswege ontstaat een vordering van de leverancier op de afnemer. Deze blijft tot 5 jaar na dato in rechte opeisbaar, hierdoor kunnen leveranciers ook in een later stadium en met terugwerkende kracht invorderingskosten en wettelijke rente bij hun afnemer opeisen